Historie – Hegra festning

Mellom Stjørdal og Meråker ligger Hegra festning, et festningsverk bygget i 1910 til vern mot fryktet Svensk aggresjon. Denne frykten forsvant fort, så allerede i 1926 ble festningen som var en av flere anlegg mot grensen nedlagt.

Det var i det hele tatt en tid ikke ulik vår nære nåtid, der forsvarssaken nok var skjøvet lengre bak i prioriteringsrekken enn forsvarlig sett i et historisk perspektiv.

Festningen ble derfor brukt som barneleir for rødekors, helt frem til det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet raslet så kraftig med sablene, at en og annen sindig nordmann også begynte å livne til.

Major Holtermann holdt festningen med sine 250 mann og en kvinne i 26 dager, før de som det siste anlegg i Norge også måtte kapitulere for tysk aggresjon. Beleiringen hadde kostet seks norske soldater livet. 

Det var spesielt å gå rundt på den godt bevarte festningen, og se for seg hvordan det hele kunne ha fortonet seg. At vi kunne høre maskingeværild i det fjerne, brakte liksom mer realisme til opplevelsen.

Hegra ble fort et symbol for norsk motstandsvilje og samhold, noe som ble viktig for holdningsdanning og mentalitetsbygging i krigens fortsettelse.

Loading