Dette er Norges land, dette er alt vi har

Mørk står en øy av hav

Ensom og kald og bar

Dette er Norges land

Dette er alt vi har

Dette er første vers i Nordahl Griegs dikt «Øya i Ishavet» som han skrev da han besøkte Jan Mayen i 1942. Jan Mayen var det eneste delen av Norge som ikke ble okkupert av tyskerne under krigen, og dermed det eneste frie Norge. Derav strofen Dette er Norges land, dette er alt vi har. Øya hadde en viktig rolle under krigen på grunn av værobservasjonene som var viktige for konvoitrafikken til og fra Amerika. Den meteorologiske stasjonen på øya ble evakuert i september 1940 og sprengt for å hindre at den kom i hendene på tyskerne, men allerede syv måneder senere ble de meteorologiske observasjonene gjenopptatt og en norsk militær vaktstyrker etablert på øya. Stedet den første meteorologiske stasjonen lå på heter i dag eldstemetten. Her er det kun bygningsdeler igjen etter at de sprengte stasjonen.

Det var trefninger med tyske fly. I dag ligger det fortsatt rester etter to tyske flyvrak på øya, det ene som ligger ved Danielsenkrateret har vi besøkt. Hele besetningen i flyet omkom da det styrtet.

Det ble også bygd diverse vakthytter og stillinger rund om på øya, men det er nå bare ruiner igjen av disse.

Det var kun en nordmann som mistet livet på Jan Mayen under krigen, og det var ikke på grunn av krigshandlinger. Han hadde laget sin egen kano av en uthult tømmerstokk som han skulle ha en prøvetur med alene på Nordlaguna. Kanoen ble funnet tom etter en stund og soldaten ble aldri funnet. Det er reist ett kors til minne om han ved Nordlaguna.

Slik verden beveger seg nå, kan Jan Mayen bli viktig i forsvarssammenheng igjen.

Loading