Den tyske broen ved Nyrud

Bare et steinkast unna Nyrud i Pasvik ligger de godt synlige restene av en tysk bro fra andre verdenskrig.

Godt hjulpet av krigsfanger og slavearbeidere var tyskerne effektive, framsynte og kvalitetsbevisste de fem årene de oppholdt seg på norsk jord. Den dag i dag nyttes fortsatt innretninger og konstruksjoner som tyskerne fikk laget under okkupasjonen.

Det er de som mener at hadde krigen vart ett par år til, ville jernbanen allerede ha gått til Finnmark.  Selvsagt ligger det svært dramatiske og for menneskeheten desverre så ofte gjentakende forbrytelser til grunn for dette arbeidet.  

Nyrudbroens levetid ble imidlertid kort. Når broen endelig sto ferdig i 1944, var det liten tvil om at tyskland var på vikende front. De ca. 14 dagene broen faktisk var i bruk, ble den i hovedsak benyttet som retrettrute for tyske soldater. Når de var over, sprengte de den i likhet med alle andre broer i området, slik at russernes fremmarsj skulle forsinkes. 

Broen har tilsynelatende fått ligge urørt etter sprengningen. Den ligger der som en historisk påminnelse om en tid vi ikke vil tilbake til, ved grensen til en supermakt som viser tendenser som vekker uro hos mange mennesker idag.    

Loading