De æreløse heltene – Partisanene i Finnmark

Det var spesielt å overnatte på Linjehytta Heimdal som ligger omtrent midt på Varangerhalvøya. I bokhylla fant jeg en bok skrevet av Harald G Sunde – I partisanenes fotspor. Hytta hadde en sentral rolle i kampen mot okkupasjonsmakten da partisanene søkte tilflukt der.

Partisan er blitt navnet på motstandsfolket i nord som kom fra øst etter å ha tatt tilhold i Sovjet på flukt fra Tyskerne. Nordflåten og NKVD (datidens KGB senere FSB) satte opp etterretningsgrupper bestående av russere, norsk russere og rømte nordmenn. Disse gruppene hadde det ofte veldig tøft der de lå langs kysten og overvåket den tyske skipstrafikken og tyske troppebevegelser.

Lenge mente man at partisanene bidro til senkning av ca. 80 tyske skip. Senere har man måtte moderere dette til mer realistiske 10-15. I ettertid kan man selvsagt stille spørsmål ved effektiviteten til partisanene, og russernes evne til å nyttiggjøre seg av etterretningen disse gruppene frembragte. Tyskerne var imidlertid mer effektive i sin jakt på gruppene. En stor del avdem ble tatt ut eller drevet på flukt.

For nordmennene hvorav flere var fra Kiberg sluttet ikke krigens gru når freden kom. Flere av nordmennene ble under ulike påskudd holdt tilbake og fengslet av russerne. De som kom hjem ble møtt av den kalde krigen og dens mistenksomhet mot alt og alle som hadde hatt forbindelse med sovjet.

Ikke før i 1992 klarte kongen inder sitt besøk i Kiberg og komme med en forsonende offentlig beklagelse som betydde mye for samfunnet der, både de gamle som hadde opplevd krigen, men også for deres etterkommere.

Loading

One Comment