Norges nasjonalparker

Vi har som mål å prøve å besøke alle 41 nasjonalparkene på fastlandet. Under er en liste over nasjonalparkene med link til turer vi har vært på i de forskjellige. Denne kommer til å bli oppdatert etterhvert som vi drar på turer i nye nasjonalparker. Håper dette kan være til inspirasjon for andre som vil på tur i tilnærmet urørt natur.

Yellowstone i USA var verdens første nasjonalpark, og den ble opprettet i 1872. Her i Norge tok det 90 år før vi fikk vår første nasjonalpark, Rondane som ble opprettet i 1962 etterfulgt av Børgefjell i 1963. På fastlandet i Norge har vi per dags dato 41 nasjonalparker. I tillegg er det 7 nasjonalparker på Svalbard. En nasjonalpark er et større naturområde som er verna mot inngrep som i vesentlig grad kan endre naturforholdene. Områdene er valgt fordi de inneholder nær urørt og egenartet natur. De store verneområdene sikrer at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og de er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

I tillegg til nasjonalparkene har Norge over 3200 andre verneområder som kan være naturreservat, den strengeste formen for naturvern, landskapsvernområder eller marine verneområder. Man kan i utgangspunktet ferdes fritt både sommer og vinter i verneområder. Noen verneområder har spesielle ferdselsbegrensninger for å unngå å forstyrre dyrelivet når det er på sitt mest sårbare, og noen har forbud mot telting eller bålbrenning. Døde greiner og trær er leveområder for mange sjeldne insekter og sopp og er ofte en viktig grunn til at området er vernet. Til bålet kan du ta med egen ved og plukke mindre kvister fra bakken, noe som gjør at pinnebrenner kan være ett godt alternativ å ta med på tur i verneområder. Les mer om ferdsel i verneområder.

Nasjonalparker på fastlandet

Kart over Norges nasjonalparker

Loading